Ochrana, rizika a nebezpečí

Krizové situace

Tísňová volání

112 Tísňová volání
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie

Pohotovost

568 809 479 Nemocnice Třebíč dospělí
568 809 462 Nemocnice Třebíč děti a dorost

Informování právnických a fyzických osob