Historie obce

Jméno obce vzniklo od osobního jména Častohost. Nejstarší osídlení je pravděpodobně z doby kamenné, podle nástrojů kamenných nalezených v katastru obce, které jsou uložena v muzeu v Brně.

Nejstarší písemnosti připomínají Častohostice i s farou roku 1498. Patřily pod panství Bítovské pařící rodu Lichtenburků. Vroce 1575 se Častohostice dělí na dvě části . Část s farou připadla pod panství Syrovské. Část druhá byla roku 1585 prodána městu Znojmu a dál už nebyla nikomu prodána.

V obci byla též panská palírna . V roce 1674 po třicetileté válce zbylo v Častohosticích jen sedm usedlíků. V osadě byl panský dvůr , který byl roku 1779 zrušen . Roku 1784 tu vzniká rychtářský úřad , přeměněný v roce 1849 na OÚ roku 1945 na MNV.