Dokumenty a vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

Usnesení z jednání zastupitelsva obce 2015

Usnesení z jednání zastupitelsva obce 2014

Usnesení z jednání zastupitelsva obce 2013

Usnesení z jednání zastupitelsva obce 2012

Usnesení z jednání zastupitelsva obce 2011

Usnesení z jednání zastupitelsva obce 2010

Usnesení z jednání zastupitelsva obce 2009

Usnesení z jednání zastupitelsva obce 2008

Vyhlášky 2018