Historie sboru

 

Historie hasičského  sboru v Častohosticích

Historie boje člověka proti požárům je stará jako lidstvo samo. Hašení ohně v dávných dobách bylo nesnadné a v podstatě téměř nemožné. Boj proti vzniklému požáru spočíval hlavně ve snaze zamezit jeho další šíření. V pozdější době, kdy byly osady hustěji zalidněny, bylo již nutné svá obydlí i majetek chránit před ohněm a vzniklý požár hasit. To bylo  možné již v 15 století ručními stříkačkami.

Po vzoru některých obcí v okolí obce Častohostice, se začali i místní občané zabývat založením hasičského sboru přímo  v Častohosticích.  Se vší vážností se otázkou založením hasičského sboru zabývalo zastupitelstvo obce dne 3. Listopadu 1927, kde se v 1. Bodu usnesli následovně:

 Usneseno: ,,Ohledně zařízení hasičského sboru usnešeno, aby hasičský sbor byl zařízen. Návrh přijat jednomyslně a schválen. Ačkoliv všechno nasvědčuje tomu, že sbor mohl být neoficiálně založen v úplném závěru roku 1927, skutečně administrativně došlo k založení sboru v roce 1928. Tak praví kroniky.

Dále sbor hasičů v obci pracuje nepřetržitě, v roce 1953 se z hasičů stávají  požárníci  a po několika letech opět hasiči. V obci je vybudována hasičská zbrojnice, která je několikrát rekonstruována rozšířena. Poslední úpravy proběhly v r. 2013.

V srpnu 2002 bylo založeno družstvo mladých hasičů.  Toto podporuje i obec Častohostice,která kupuje automobil Avia.  Mladé hasiče vedou celou řadu let manželé Vladimír a Radka Nesibovi. Tito věnují mladým hasičům veškerý volný čas. Jejich snažení je odměněno nejen nadšením dětí, ale i velmi dobrými výsledky při soutěžích. Toto snažení vyvrcholilo v roce 2011, kdy družstvo mladých  mladých hasiček postoupilo až na mistrovství republiky. To se konalo v Ostravě. 

Sbor dobrovolných hasičů má k 1.1.2016  52 členů