Informace dle zákona

1. Oficiální název Obec Častohostice, okres Třebíč, kraj Vysočina
2. Důvod a způsob založení Za účelem samosprávy
3. Organizační struktura Zastupitelstvo obce Častohostice
4. Kontaktní spojení

Adresa

Obecní úřad Častohostice
Častohostice
676 02

Úřední hodiny

Středa 15:30 - 18:00

Kontakt

Telefon: 568 453 007, 724192144
Elektronická pošta: castohostice@volny.cz
Elektronická podatelna: ep.castohostice@volny.cz
Www stránky: www.castohostice.cz
5. Bankovní spojení

ČÚ:103 891 643/2250

       94-14018711/0710

6. IČO 60419466
7. DIČ obec není plátcem DPH
8. Rozpočet obce  
9. Žádosti o informace - osobně na OÚ
- pomocí castohostice@volny.cz
- poštou na adresu OÚ (viz adresa úřadu)
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti určené obci Častohostice se doručují:
-poštou na adresu Obecního úřadu
-osobně na OÚ:
Středa 15:30 - 18:00 hod.
Po-Pá 8:00-10:00 hod
11. Opravné prostředky -
12. Formuláře Formuláře, vzory
13. Návody pro řešení životních situací -projednání na OÚ
-Na Portálu veřejné správy České republiky
14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací -
16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. -
17. Seznam organizací -