Zásahová jednotka

Jméno Funkce
Vláčil Jan velitel jednotky
Plaček Petr velitel družstva
Plaček Stanislav strojník