Zvěrkovští ochotníci hrají divadlo pro děti 2. 5. 2010