Zastupitelstvo obce

Starosta
Bc.Vláčilová Marie

Místostarosta
Pokorný Václav

Členové zastupitelstva
Cejpková Eva
Hobza Karel
Kavalcová Milada
Plaček František
Plaček Stanislav ml.
Plaček Stanislav st.
Máca Roman